Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä
maaliskuu 12, 2021

EJOT-konsernin esittely ja historia

www.ejot.fi

Maaseudun pienestä naulanvalmistajasta globaaliksi kiinnittämisen erikoisosaajaksi

Adolf Böhl

Adolf Böhl alkoi vuonna 1922 valmistaa kenkänauloja Saksassa Berghausenin pikkukylässä lähellä Bad Berleburgia. Yritys kehittyi alkuvuosina hyvin hitaasti.

Adolf Böhl onnistui vuonna 1928 kehittämään tuotantotekniikkaa pidemmälle kahden kokeneen langankäsittelyn ammattilaisen avulla, jolloin alkoi urakierteellisten naula- ruuvien valmistus. Tämä kekseliäs ruuvi oli helppo ruuvata puuhun, mutta vaikea saada siitä ulos, mistä oli hyötyä etenkin pakkauslaatikoi- den ja kuormalavojen tuotannossa. Adolf Böhl kasvoi seuraavien vuosien aikana tämän tuotteen suurimmaksi valmistajaksi Saksassa.

Tyssäysosasto

Tyssäysosasto vuonna 1958

Yrityksen toiminnan jatkaminen toisen maailmansodan  jälkeen oli vaikeaa. Taloustilanne parani 1950-luvun alussa. Vuonna 1960 työntekijöitä oli jo noin 60 ja yrityksen liikevaihto oli 2 milj. euroa vuodessa.

Ennen kuolemaansa vuonna 1060, Adolf Böhl oli siirtänyt yrityksen veljenpojalleen Hans Werner Kocherscheidtille, joka oli toiminut juristina Bad Berleburgissa jo useita vuosia.

Hans Werner Kocherscheidt osti vuonna 1965 Eberhard Jaeger -nimisen yrityksen, joka sijaitsi Bad Laasphessa Bad Berleburgin lähellä. Jaeger valmisti metrijärjestelmän mukaisia ristikantaruuveja, mutta ruuvit myytiin muille markkinasegmenteille. Adolf Böhl -yrityksen kannalta tämä tarkoitti markkinoiden laajentumista. Jaegerilla oli lisäksi 22 asiansa osaavaa työntekijää. Toinen tärkeä ostopäätökseen vaikuttanut tekijä oli se, että Jaegerilla oli galvanointilaitoksen toimilupa, ja laitosta voitiin laajennuksen jälkeen käyttää molempien yritysten tarpeisiin.

EJOT-nimi syntyi näihin aikoihin. Koska yritys investoi kaukokirjoittimeen, nimi täytyi lyhentää osoitteeseen sopivaksi. Eberhard Jaegerista otettiin alkukirjaimet E ja J, ja J muutettiin JOT-muotoon saksan foneettisen ääntämisen vuoksi.

Tavoitteena oli innovatiivinen laatustrategia, joka pantiin myöhemmin täytäntöön julkisivuruuvien kehittämisellä, tuotannolla ja jakelulla. Yrityksen palvelukseen tuli myyntiedustajia ja rakennustekniikan koulutuksen saaneita kenttäteknikkoja, alueellisia varastoja perustettiin ja tehokkaampi, teknisempi ja tietopohjaisempi mainonta otettiin käyttöön. Tällaiset markkinointistrategian elementit olivat tuohon aikaan aivan uudenlaista ajattelua pienelle ruuvitehtaalle.

Monialaistamisen strategia jatkui vuonna 1971 muovien ruiskuvalu- yrityksen ostamisella. Sen jälkeen yritys pystyi tuottamaan muovista ja metallista valmistettuja teknisiä valuja ja kiinnityselementtejä. Tämä tuotevalikoima laajeni 1970-luvun lopussa lämmöneristeisen mekaaniseen kiinnittämiseen tarkoitetuilla kiinnitystarvikkeilla. EJOT kasvoi tällä sektorilla Saksan markkinajohtajaksi.

Teknisten muovien divisioonan ensimmäinen ID-ankkuri

Teknisten muovien divisioonan ensimmäinen ID-ankkuri

EJOT onnistui 70-luvun lopussa ostamaan itseporautuvien metalliohutlevyruuvien (DrillKwick) valmistuslisenssin amerikkalaiselta Parker Kalonilta. EJOTista tuli näiden ruuvien suurin valmistaja Saksassa.

Yrityksen historiassa tärkeä merkkipaalu oli muovikierteisten PT®-ruuvien kehittäminen 1978. Niistä tuli markkinoiden johtava tuote. Se oli ensimmäinen erityisesti kestomuovien itsekierteittäviin liitoksiin kehitetty ruuvi, ja siitä tuli kestomuovien luotettavan suorakiinnityksen tekniikan standardi vuosikymmeniksi. Myyntitiimiä laajennettiin tämän uuden tuotteen markkinoille tuontia varten koulutetuilla insinööreillä, jotka pystyivät selittämään, minkälaisesta uudesta käyttökohteesta oli kyse.

Itseporautuva metallilevyruuvi

Itseporautuva metallilevyruuvi

Euroopan sisämarkkinoiden syntymisen myötä EJOT muutti suhtautumistaan Euroopan vientimarkkinoille valmistamiseen, sillä se oli aiemmin toimittanut tuotteitaan vain ruuvien tukkumyyjien kautta etenkin Skandinaviaan. EJOT perusti ensimmäiset tytäryhtiönsä 1980-luvulla. Myöhemmin perustettiin tuotantolaitoksia lähemmäs markkinoita. Talouden laajeneva globalisaatio johti konsernin kasvun jatkumiseen.

EJOT päätti kilpailla eurooppalaisten ja Kaukoidästä tulevia yksinkertaisia vakiotuotteita vastaan keskittymällä tuotteisiin, jotka pienentäisivät käyttäjän kokonaisliitoskustannuksia, vaikka ruuvien hinta olisi korkeampi. Tavoite saavutettiin esimerkiksi moderneilla itseleikkaavilla ruuveilla, logistiikkayhteistyöllä tai jopa tiiviillä kehityskumppanuudella. EJOTin filosofian mukaan ”älykkäämpien ruuvien avulla voidaan vähentää liitoksen järjestelmäkustannuksia”.

Pienemmät järjestelmäkustannukset

Pienemmät järjestelmäkustannukset

Tuotantolaitoksia on tällä hetkellä Saksan Bad Berleburgissa, Bad Laasphessä ja Tambach-Dietharzissa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Sveitsissä, Turkissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Lisäksi yrityksellä on myyntiyhtiöitä 32 maassa ympäri maailman. Light- weight Tech Centre avattiin Tokion lähellä marraskuussa 2016.

Myös jäsenyys Global Fastener Alliancessa (GFA), kiinnitysalan perheyritysten yhteisyrityksessä, takaa kansainvälisen läsnäolon. Joitakin EJOTin kiinnitystuotteita tarjotaan kansainvälisten lisenssinhaltijoiden kautta. Näin varmistetaan esimerkiksi DELTA PT® -ruuvien saatavuus valtavilla maailmanmarkkinoilla tai paikoissa, joissa EJOT ei toimi itse.

Yritys on kehittynyt vaatimattomasta pienestä naulantuotannosta globaaliksi kiinnittämisen erikoisosaajaksi, jolla on yli 3 500 työntekijää ja 500 milj. euron liike- vaihto.

 

 

 

Tuoreet uutiset

Kaikki uutiset >