Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Rekisteriseloste

Kiitos kiinnostuksestasi Sormatin tuotteita ja palveluita kohtaan. Kaikkia käyttäjän Sormatin verkkosivuille (www.sormat.com) syöttämiä tietoja säilytetään, käsitellään ja tarvittaessa siirretään Sormatin luotetuille kumppaniyrityksille ainoastaan henkilökohtaisen palvelun tai tuotetietojen antamistarkoituksessa sekä käyttäjää koskevien erikoistarjousten ja uutisten lähettämistä varten. Sormat Oy on sitoutunut säilyttämään käyttäjien henkilötiedot täysin luottamuksellisina tietosuojalakien mukaisesti.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Sormat Oy
Y-tunnus: 1707723-1
Harjutie 5, 21290 RUSKO
Puh. 020 794 0200

2. Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot
Markkinointipäällikkö Erkka Nevala, erkka.nevala (at) sormat.fi, Puh. 020 794 0200

3. Rekisterin nimi
Sormat Oy:n sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään Sormat Oy:n markkinointiin, myyntiin ja niiden kaltaisiin muihin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole nimenomaan kieltänyt henkilötietojen keräämistä ja tallentamista.

5. Rekisterin sisältämät tiedot:
Etu- ja sukunimi, asema yrityksessä
Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Äidinkieli
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Tieto markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Niitä voidaan kerätä ja päivittää Sormat Oy:n työntekijöiden toimesta myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä, yritysten puhelin- tms. vaihteesta kysymällä ja internet-sivuilta.

7. Tietojen luovutus:
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta tietoja, kuten nimi ja osoite tai henkilön sähköpostiosoite voidaan antaa Sormat Oy:n alihankkijan väliaikaiseen käyttöön kohdassa 4. määriteltyjä toimenpiteitä varten. Kolmas osapuoli ei saa käyttää rekisteriä omiin tarkoituksiinsa ja kolmannen osapuolen on oltava selvillä Henkilötietolain (523/1999) vaatimuksista.

8. Rekisterin suojaus:
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.