Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Kiitos kiinnostuksestasi EJOT Sormat Oy:n tuotteita ja palveluita kohtaan. Kaikkia käyttäjän ejot.fi ja sormat.com verkkosivuille syöttämiä tietoja säilytetään, käsitellään ja tarvittaessa siirretään EJOT Sormatin luotetuille kumppaniyrityksille ainoastaan henkilökohtaisen palvelun tai tuotetietojen antamistarkoituksessa sekä käyttäjää koskevien erikoistarjousten ja uutisten lähettämistä varten. EJOT Sormat Oy on sitoutunut säilyttämään käyttäjien henkilötiedot täysin luottamuksellisina tietosuojalakien mukaisesti.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä:
  EJOT Sormat Oy
  Y-tunnus: 1707723-1
  Vähäkorventie 10, 21250 MASKU
  Puh. 020 794 0200
 2. Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot
  Markkinointipäällikkö Erkka Nevala, erkka.nevala (at) sormat.fi, Puh. 020 794 0200
 3. Rekisterin nimi
  EJOT Sormat Oy:n sidosryhmärekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Tietoja käytetään EJOT Sormat Oy:n markkinointiin, myyntiin ja niiden kaltaisiin muihin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole nimenomaan kieltänyt henkilötietojen keräämistä ja tallentamista.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot:
  Etu- ja sukunimi, asema yrityksessä
  Sähköpostiosoite, puhelinnumero
  Äidinkieli
  Yrityksen nimi
  Yrityksen yhteystiedot
  Tieto markkinointitoimenpiteisiin osallistumisesta
 6. Säännönmukaiset tietolähteet:
  Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Niitä voidaan kerätä ja päivittää EJOT Sormat Oy:n työntekijöiden toimesta myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä, yritysten puhelin- tms. vaihteesta kysymällä ja internet-sivuilta.
 7. Tietojen luovutus:
  Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta tietoja, kuten nimi ja osoite tai henkilön sähköpostiosoite voidaan antaa EJOT Sormat Oy:n alihankkijan väliaikaiseen käyttöön kohdassa 4. määriteltyjä toimenpiteitä varten. Kolmas osapuoli ei saa käyttää rekisteriä omiin tarkoituksiinsa ja kolmannen osapuolen on oltava selvillä Henkilötietolain (523/1999) vaatimuksista.
 8. Rekisterin suojaus:
  Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
 9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 10. Tiedon korjaaminen:
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.