Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

EJOT Missio ja Visio

Laadukkaimpia kiinnitysratkaisuja etsittäessä, tulee EJOT usein ensimmäisenä mieleen. EJOTin sovellukset vaihtelevat auto-, rakennus-, televiestintä-, sähkötekniikka- tai elektroniikkateollisuudesta mihin tahansa, missä tarvitaan korkealaatuisia kiinnikkeitä.

Ammattilaiset maailmanlaajuisesti luottavat tietotaitoomme ja tuotteisiimme, jotka täyttävät vaativimmatkin tarpeet. Kumppanuuksien ja yhteistyön avulla meillä on maailmanlaajuinen verkosto eri alojen ammattilaisia. Muutamme asiakkaidemme haasteet tuoteratkaisuiksi. Sitä teemme parhaiten.

Mitä EJOT on?
EJOT on muutakin kuin vain tuotemerkki, yrityksen toimitilat tai työpaikkamme. Ajattelutavallamme ja toiminnallemme teemme EJOT:sta sen mitä se on. Tällöin jokainen meistä on osa kokonaisuutta, myötävaikuttaen persoonallisuudellaan, vahvuuksillaan ja kyvyillään. Päivittäin yli 3500 kollegan kanssa ympäri maailmaa.

Asiakkaat ja kumppanuus
Ymmärrämme asiakkaidemma tarpeet ja täytämme haastavimmatkin vaatimukset. Korkea asiakastyytyväisyys on meidän tärkein päämäärämme. Keskitymme kumppanuuksiin ja yhteisen tulevaisuuden luomiseen. Vahvuutemme on ymmärtää asiakkaidemme haasteet, luoda ratkaisuja ja kehittää niihin perustuvia tuotteita.

Ihmiset ja yhdessä tekeminen
Ammattitaidolla ja henkilökohtaisella vastuulla olemme luoneet edellytykset kansainväliselle menestykselle yhteisössämme. Opimme toisiltamme. Energia tulee ihmisten vahvuudesta ja luovuudesta.

Suorituskyky ja menestys
Vahvuutemme luo menestystä, joka on johtanut meidät keskimääräistä parempaan kannattavuuteen. Sijoituskykymme kasvaa jatkuvasti ja johtaa sijoitetun pääoman parempaan tuottoon.

Vastuullisuus ja johtajuus
Toimimme tulevaisuuteen tähtäävällä tavalla. Toimintatavassamme korostuu sosiaalinen osaaminen ja uskottavuus. Kehitämme itseämme edelleen kansainvälisten standardien mukaan. Avoin viestintä ja keskinäinen luottamus luonnehtivat yhteistä tekemistämme. Kasvu vaatii johtajuutta. Tähän sisältyy tavoitteiden aggressiivinen, rohkea ja optimistinen suunnittelu haastavilla spesifikaatioilla. Vaadimme paikallista vastuuta ja tuemme hajautettua päätöksentekoa. Paikallinen johto on vastuussa mahdollisista voitoista ja tappioista.

Kohdennettu organisaatio
Meillä on yhteiset tavoitteet. Olemme joukkue, joka pelaa samaan maaliin. Olemme mukautuva ja monipuolinen organisaatio. Ajattelemme ja toimimme prosessisuuntautuneella tavalla. Organisaatiomuodossamme otetaan huomioon projektien erittäin tärkeä rooli. Hyödynnämme tietoisesti modernin tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Teknologinen johtajuus ja tulevaisuus
Olemme erittäin kannattava, riippumaton yritys, joka on avoin kumppanuuksille. Olemme innovatiivisten kiinnitysjärjestelmien kansainvälinen markkinajohtaja segmenteillämme. Ratkaisemme asiakaskohtaisista haasteista ja kehitämme näihin kiinnitysratkaisuja. Käytämme erityistietotaitoamme uusien sovellusalueiden kehittämiseen. Innovatiiviset tuotteemme ovat perusta asiakkaiden luottamukselle.

Turvallisuus ja laatu
Valmistamme ja toimitamme korkealaatuisia tuotteita hyödyntämällä kansainvälisiä kumppanuuksia. Mittaamme jatkuvasti suorituskykyämme ja varmistamme siten jatkuvan parantamisen. Meille täydellisen laadun takaaminen ei ole vain kunnia-asia vaan koko toimimisemme perusta.

Innovaatiot ja tavoitteiden asettaminen
Tehtäviemme täyttämiseksi panostamme henkilöstömme koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä laitteistoihimme. Henkilökuntamme osallistuu yrityksen tavoitteiden muotoiluun varmistaakseen sekä yrityksen että henkilöstön tavoitteiden saavuttamisen. Tällöin keskitymme asiakkaisiimme osana päivittäistä työtämme. Tämä on perusta, jonka avulla voimme saavuttaa keskimääräistä korkeamman tuottavuuden.

Yhteiskunta ja ympäristö
Meillä on vastuu yhteiskunnassa ja asetamme ympäristön ja luonnonvarojen suojelun standardit. Tuemme avointa vuoropuhelua kaikkien sosiaalisten, poliittisten ja tieteellisten instituutioiden kanssa. Viestinnällämme pyrimme luomaan uskottavuutta ja luottamusta.

Jatkuva parantaminen ja innovaatiot
Vältämme ajanhukkaa soveltamalla liiketoimintaprosesseissamme LEAN-periaatteita. EJOTOP -määrittely organisaatiossamme ohjaa ja tukee tätä prosessia. Jatkuvien parannusten lisäksi hyödynnämme myös innovaatioiden mahdollisuutta. Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittää ja soveltaa omia taitojaan sekä turvallisuuttaan olla pitkäaikainen EJOT-perheen jäsen.