Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Hyväksynnät

ETA-HYVÄKSYNNÄT JA CE-MERKINNÄT: MEILLÄ ON NE!

Rakentamisen turvallisuusvaatimusten kiristyessä viranomaiset kiinnittävät tarkempaa huomiota myös rakenteiden kiinnityksiin. Turvallisuuden kannalta merkityksellisissä kiinnityksissä rakenne­suunnittelijoita ja rakentajia saatetaan edellyttää käyttämään erityisen arviointimenettelyn kautta hyväksynnän saaneita tuotteita.

Ankkurointia koskevista hyväksynnöistä tärkein on eurooppalainen tekninen hyväksyntä (arviointi) ETA. ETA-hyväksyntä edellyttää tehtävään hyväksytyn, puolueettoman organisaation suorittamia tuotteen ominaisuuksia ja kapasiteettia arvioivia kokeita. Ankkureiden ETA -hyväksynnät on jaettu mm. tuotteiden materiaalin,  toimintaperiaatteiden ja käyttö­kohteiden mukaisesti ETAG -ohjeisiin. Metalliankkureiden hyväksyntää koskeva ETAG 001 -ohje jakaa mahdolliset hyväksynnät 12 vaihtoehtoon, ns. optioon, suoritettujen testausten laajuuden perusteella.  Optio 1 -hyväksytty tuote on testattu kattavimmin ja siitä on saatavilla eniten ominaisuuksia ja kapasiteetteja koskevia tietoja, kun taas optio 12 tuote on testattu vain muutaman ominaisuutensa osalta.

Viranomaiset saattavat edellyttää esim., että betonin halkeiluvyöhykkeelle tehtävissä asennuksissa on käytettävä ETA -hyväksyttyjä ankkureita. Lisätietoja teknisistä hyväksynnöistä ja kiinnityksiä koskevista vaatimuksista  saat tarvittaessa kotipaikkasi rakennusvalvonnasta. CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka perustuu rakennustuotteita koskevaan EU-direktiiviin. Tämä puolestaan ohjaa kansallista lainsäädäntöä. CE-merkinnällä valmistaja takaa, että tuotteet täyttävät kaikki EU-direktiivin vaatimukset, jotka liittyvät tuotteen mittoihin, raaka-aineisiin ja itse lopputuotteeseen.

Sormatin laatupolitiikan mukaan tuotteiden tulee täyttää paitsi asiakkaiden myös kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset. Vähittäismyyjä tai loppukäyttäjä voi aina Sormat-tuotteen valitessaan olla varma tuotteen laadusta, turvallisuudesta ja käyttösopivuudesta  jopa kaikkein vaativimmissa kohteissa.

ETA_selvitys