Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä
Sormatille on sydämen asia, että kiinnikkeet pitävät. Tuotteet testataan huolellisesti, jottei asiakkaiden työmailla sattuisi työtapaturmia. Yhtä lailla omassa tuotannossa työturvallisuus on kaiken a ja o.

– Sormatin tuotteet ovat perusteellisesti testattuja ja valvotusti valmistettuja, toteaa Sormatin työsuojelupäällikkö Jukka Huikkonen.
Sormatin päätuotteilla on ETA-hyväksynnät, jotka saadakseen ne ovat käyneet mittavat ulkopuolisen testauslaitoksen suorittamat testit.
– Esimerkiksi VTT valvoo meidän toimintaamme tekemällä vuosittain auditointeja, joilla varmistetaan että tuotteet tehdään sovitulla tavalla ja tuotannon laadunvalvonta toimii. Omassa laatukontrollissamme teemme jokaisesta kiila-ankkurien teräslankaerästä vetomurtolujuustestin varmistuksemme raaka-aineen vaatimustenmukaisuudesta. Myös mittalaitteet ovat säännöllisesti kalibroituja, kertoo Huikkonen.
Testauslaitokset tekevät testejä Sormatin puolesta. Testeissä ankkurit kiinnitetään oikeaan materiaaliin ja niitä kuormitetaan kiinnitysalustan tai ankkurin rikkoutumiseen asti jolloin selviää, millainen maksimikuormitus niille voidaan sallia.
– Teemme myös vastaavia testejä itse omassa tuotekehityksen protopajassamme, Huikkonen kertoo

Nolla tapaturmaa vuodessa

Sormatin työsuojelutoimikunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Siihen kuuluu työsuojelupäällikkö Jukka Huikkosen lisäksi työsuojeluvaltuutetut tuotannosta ja hallinnosta. Työsuojeluvaltuutetut tekevät säännöllisiä tarkastuskierroksia omissa pisteissään.

Uudet tuotantolinjat ja työpisteet kartoitetaan systemaattisesti Riski-Arvi-työkalua käyttäen.
– Riskiarvion perusteella teemme kohteisiin mahdollisia korjauksia, jotta riskien todennäköisyys voidaan minimoida. Saman työkalun avulla tarkastamme säännöllisesti kaikki tuotantolinjat, kertoo Huikkonen.

Kun tuotantoon otetaan uusi tuotantolinja tai työvaihe, käydään prosessi läpi myös työterveyshuollon kanssa. Silloin kiinnitetään huomio työturvallisuuteen ja ergonomiaan.
– Meillä on käytössä päivittäinen työnkierto, ettei kenenkään tarvitse tehdä töitä samassa työpisteessä jatkuvasti. Kierto lisää työn mielekkyyttä, tarkkaavaisuutta ja vähentää rasitusvammoja.

Tyypillisiä tapaturmia ovat viiltohaavat ja painavien kappaleiden nostelusta johtuvat revähdykset. Myös vilkas trukkiliikenne aiheuttaa vaaratilanteita.
– Kaikki työntekijät raportoivat vähältä piti -tilanteista. Yhdessä käymme läpi, miksi tapaturma melkein sattui ja mitä voisimme tehdä toisin, ettei vastaavaa enää pääsisi käymään.
Tavoitteena on nolla työtapaturmaa vuodessa.
– Pisin ajanjakso ilman yhtään tapaturmaa on ollut 553 päivää. Kun 200 tapaturmatonta päivää on kulunut, juhlimme aina täytekakulla.