Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Raskaissa kiinnityksissä rakennesuunnittelijan sana painaa

– Suunnittelussa pyritään aina taloudellisiin ratkaisuihin, mutta kiinnikkeiden kohdalla määrien pitää olla jo suuria, jotta olisi syytä tehdä tarkempaa hintavertailua eri kiinnikkeiden välillä, toteaa rakennesuunnittelija Tomi Lehtonen Introgroup Oy:stä.
– Yleensä kiinnikkeen vaihtopyyntö johonkin vastaavaan eri valmistajan kiinnikkeeseen tulee suunnittelijalle urakoitsijalta, joka tekee hintavertailua jatkuvasti. Tosin kiinnikkeen vaihtotarve ei aina ole kiinni hinnasta, vaan usein urakoitsija on todennut jonkin muun vaihtoehdon paremmaksi ja haluaa siksi käyttää sitä.
Työmaalla ei kuitenkaan yleensä poiketa rakennesuunnittelijan ehdotuksista. Jos kiinnikettä halutaan vaihtaa, mahdollisuutta tiedustellaan lähes poikkeuksetta rakennesuunnittelijalta.
– Onko poikkeaminen sallittua, riippuu tapauksesta. Usein suunnitelmissa on maininta käytettävästä kiinnikkeestä ja sulkeissa vastaava tuote, jolloin sitä tietysti voi käyttää.

Tomi-Lehtonen

Rakennesuunnittelija Tomi Lehtonen suunnittelutyössä

Laatu ratkaisee kiinnikkeen valinnassa 
Laatu ratkaisee Lehtosen mukaan kiinnikkeen valinnan.
– Myös kiinnikevalmistajan tarjoamilla työkaluilla kiinnikkeiden valintaan on merkitystä. Kuvastojen laatu ja käytettävyys ovat tärkeitä. Jonkun verran Lehtonen miettii myös loppukäyttäjää, eli asennettavuuden helppoutta.

Kiinnitysten suunnittelu on kokonaan oma lajinsa
Tietoa Lehtonen etsii internetistä. Hän seuraa myös säännöllisen epäsäännöllisesti kiinnikevalmistajien sivuja. Suunnittelussa hän käyttää apuna kiinnikevalmistajien kuvastoja ja internetiä.
Hän arvelee, että osa rakennesuunnittelijoista on hyvin perillä siitä, millaisia kiinnikkeitä on tarjolla, mutta kaikki eivät niinkään.
– Riippuu paljon suunnittelijasta ja myös siitä, minkä tyyppistä suunnittelua pääasiassa tekee. Johonkin tiettyyn alueeseen erikoistunut suunnittelija saattaa olla erittäin hyvin perillä juuri sen alueen kiinnikkeistä, kun taas yleissuunnittelua tekevä suunnittelija ei ehkä niinkään.
Lehtonen kehuu myös kiinnikevalmistajien tarjoamia koulutuksia, jotka hän on kokenut erittäin tarpeellisiksi.
– Lisäkoulutus on aina hyödyllistä, koska kiinnikkeet kehittyvät koko ajan.

Rakennesuunnittelussa rajoja ei ole tehty rikottaviksi
Lehtonen on tyytyväinen kiinnikevalmistajien tuotekehitykseen. Valitessaan kiinnikkeitä suunnitelmiinsa Lehtonen luottaa vain tunnettuhin laatuvalmistajiin, kuten Sormat Oy ja SFS Intec.
– Asennussyvyydet ja reunaetäisyydet ovat kaikkien valmistajien tuotteissa joissakin tapauksissa rajoittavia. Jos niihin on kiinnikkeissä mahdollisuus vaikuttaa, se olisi eduksi.

logo_uusi

Tomi Lehtonen, Introgroup Oy, www.introgroup.fi

  • Valmistui Turun ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi vuonna 2000.
  • Perusti oman yrityksen jo 2005 ja teki alussa toiminimellä pieniä töitä sivutoimisesti. Tämän vuoden alussa siirtyi päätoimisesti yrittäjäksi, oma yritys Introgroup Oy.
  • Töitä on laidasta laitaan, kesämökeistä liikekeskuksiin, ja kaikkea siltä väliltä. Erikoistumisalaa tietomallinnus. Lehtonen suunnittelee kaikki kohteet tietomalleja hyväksi käyttäen. Tietomallien hyödyntäminen työmaalla ja valmisosien valmistuksessa on myös erikoisosaamista. Rakennesuunnittelun lisäksi Introgroupin palveluihin kuuluvat ohjelmointi- ja kehitystyöt tietomallien tehokkaampaan käyttöön. Lisäksi Lehtonen tekee ohjelmointia CAD-sovelluksiin.
  • Nauttii työssään työtehtävien monipuolisuudesta. Jokainen päivä on erilainen.
  • Haastavinta työssä ajan tasalla pysyminen. Ala kehittyy jatkuvasti ja erityisesti tietomallinnuksen yleistyminen edellyttää omien työskentelytapojen ja suunnitteluympäristön jatkuvaa kehittämistä. Myös yrityksen suunnittelutyökalujen pitää olla ajan tasalla.