Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Osa 3: Noudata aina kiinnikekohtaisia sallittuja kuormituksia

Kiinnitysasennukseen kohdistuvien kuormitusten määrittämisessä on huomioitava kaksi tekijää: kuormituksen suuruus ja kuormituksen vaikutussuunta. Kuormituksissa on siis kyse kiinnitettävän kappaleen tai rakenteen painon lisäksi myös siitä mihin suuntiin painon aiheuttama kuormitus kohdistuu sekä minkä tyyppistä kuormitus on luonteeltaan. Asennukseen kohdistuva kuormitus voi tarkoittaa vetovoimaa (N), leikkausvoimaa (V) tai puristusvoimaa (N). Yleensä kiinnikkeeseen kohdistuu näiden voimien yhdistetty kuorma. Kuormien määrittämisen yksikkö on kilonewton kN, jolloin 1 kN vastaa noin 100 kg:n massaa.

Kuormitustyypit

Veto (voima) N
Puristus N
Leikkausvoima V
Yhdistetty veto- ja leikkausvoima FR (vino veto)
Yhdistetty veto- ja leikkausvoima FR sekä taivutusmomentti M etäisyydellä E
Yhdistetty leikkausvoima V ja taivutusmomentti M etäisyydellä E
Taivutusmomentti M

Kiinnikkeiden sallittua kuormitusta on asennuksen turvallisuuden varmistamiseksi ehdottomasti noudatettava. Sallitut arvot sisältävät kiinnikekohtaisesti määritellyn varmuuskertoimen. Kaikille kiinnikkeillemme on määritetty sallittu vetokuormitus ja katsomamme tarpeen mukaan myös sallittu leikkauskuormitus. Kuormien yhteydessä mainitaan mikäli arvot perustuvat tiettyä kiinnitysalustaa ja asennusta koskevaan Eurooppalaiseen Tekniseen Hyväksyntään (ETA).

Lue lisää...

Valitse rakennusmateriaalille sopiva kiinnike!

Osa 1: Valitse rakennusmateriaalille sopiva kiinnike

Tärkein oikean kiinnikeen valintaan vaikuttava tekijä on kiinnitysalusta eli …

Osa 2: Valitse aina korroosio- olosuhteisiin sopiva kiinnike

  Korroosio on ympäristön vaikutuksesta tapahtuvaa metallin muuttumista ja …

Osa 4: Kuormitustyypit

Käyttökohteesta riippuen asennuksiin saattaa kohdistua staattisen kuormituksen lisäksi muuttuvia …

Osa 5: Ole tarkkana kiinnittäessäsi lähelle kiinnitysalustan reunaa

Useiden kiinniketyyppien toiminta perustuu kiinnikkeen kiristämisestä johtuvan kiinnikkeen voimaosan …

Osa 6: Halkeillut vai halkeilematon betoni?

Betonia käytetään rakentamisessa sekä raudoittamattomana että raudoitettuna. Raudoitettua betonia …

Osa 7: Kiinnikkeiden asennustapoja

  1. Esiasennus Esiasennus on yleisin asennustapa esimerkiksi nailon­tulppia …

Osa 9: Luotettava kiinnitys vaatii oikean kokoisen porareiän!

Asennuksen alustana toimiva rakennusmateriaali määrää käytettävän poraustekniikan.   Muista …

Osa 10: Kiinnikkeiden asennussyvyys

Perussääntö on, että mitä syvemmälle ankkurin asennat, sitä paremmin …

Osa 11: Kiinnikkeen kiristäminen on tekniikkalaji

Kiinnikkeet kiristetään tyypistä riippuen joko käsin tai koneellisella ruuvivääntimellä, …