Sormat

Lähetä linkki sähköpostilla

merkkiä jäljellä

Osa 5: Ole tarkkana kiinnittäessäsi lähelle kiinnitysalustan reunaa

Useiden kiinniketyyppien toiminta perustuu kiinnikkeen kiristämisestä johtuvan kiinnikkeen voimaosan laajenemisen synnyttämään kitkaan. Mikäli kiinnikkeen etäisyys kiinnitysalustan reunasta tai toisesta kiinnikkeestä on liian pieni, laajenemispaine voi aiheuttaa alustan murtumisen ja kiinnityksen pettämisen. Reunaetäisyydellä tarkoitetaan ankkurin sallittua etäisyyttä kiinnitysalustan (esim. betonilaatta, -seinä tai -pilari) reunasta. Keskinäinen etäisyys tarkoittaa samalle kiinnitysalustalle asennettavien kiinnikkeiden sallittua etäisyyttä toisistaan.

Reuna- ja keskinäiset etäisyydet

scr Karakteristinen keskinäinen etäisyys
ccr Karakteristinen reunaetäisyys
hmin Kiinnitysalustan min. paksuus

Measurements_S-KA_hnom-hef

hnom Asennussyvyys
hef Tehollinen asennussyvyys

 

Tuoteosion teknisissä tiedoissa määritetyt sallitut kuormitusarvot perustuvat suoritettuihin kokeisiin, joissa on käytetty alla olevan taulukon mukaisia etäisyyksiä. Mikäli etäisyyttä muutetaan pienempään suuntaan pienenee myös sallittu kuormitus. Ellei erikseen ole mainittu, perustuvat tuotesivuilla esiintyvät kiinnikkeiden kapasiteetit alla oleviin reuna- ja keskinäisiin etäisyyksiin.

Ohjeelliset reuna- ja keskinäiset etäisyydet

Etäisyydet_taulukko

Jos keskinäinen etäisyys tai reunaetäisyys muuttuu pienemmäksi kuin ns. karakteristiset arvot (scr / ccr), tarvitaan uudet laskelmat kulloisenkin tuotehyväksynnän perusteella. Leikkauskuormituksen ollessa kyseessä, taulukon arvot eivät päde liian lähelle betoniin reunaa tehtävissä kiinnityksissä. Lähellä reunaa olevissa leikkauskuormituksissa (c ≤ 10 x hef), betonin murtuminen on tarkasteltava kulloisenkin tuotehyväksynnän perusteella tehtävien laskelmien perusteella. Sormat TRUSTFIX laskentaohjelma on ladattavissa täältä.

Lue lisää...

Valitse rakennusmateriaalille sopiva kiinnike!

Osa 1: Valitse rakennusmateriaalille sopiva kiinnike

Tärkein oikean kiinnikeen valintaan vaikuttava tekijä on kiinnitysalusta eli …

Osa 2: Valitse aina korroosio- olosuhteisiin sopiva kiinnike

  Korroosio on ympäristön vaikutuksesta tapahtuvaa metallin muuttumista ja …

Osa 3: Noudata aina kiinnikekohtaisia sallittuja kuormituksia

Kiinnitysasennukseen kohdistuvien kuormitusten määrittämisessä on huomioitava kaksi tekijää: kuormituksen …

Osa 4: Kuormitustyypit

Käyttökohteesta riippuen asennuksiin saattaa kohdistua staattisen kuormituksen lisäksi muuttuvia …

Osa 5: Ole tarkkana kiinnittäessäsi lähelle kiinnitysalustan reunaa

Useiden kiinniketyyppien toiminta perustuu kiinnikkeen kiristämisestä johtuvan kiinnikkeen voimaosan …

Osa 6: Halkeillut vai halkeilematon betoni?

Betonia käytetään rakentamisessa sekä raudoittamattomana että raudoitettuna. Raudoitettua betonia …

Osa 7: Kiinnikkeiden asennustapoja

  1. Esiasennus Esiasennus on yleisin asennustapa esimerkiksi nailon­tulppia …

Osa 9: Luotettava kiinnitys vaatii oikean kokoisen porareiän!

Asennuksen alustana toimiva rakennusmateriaali määrää käytettävän poraustekniikan.   Muista …

Osa 10: Kiinnikkeiden asennussyvyys

Perussääntö on, että mitä syvemmälle ankkurin asennat, sitä paremmin …

Osa 11: Kiinnikkeen kiristäminen on tekniikkalaji

Kiinnikkeet kiristetään tyypistä riippuen joko käsin tai koneellisella ruuvivääntimellä, …